Виховна робота: Нормативна база


Нормативна база з виховної роботи

•        Концепція про права дитини (Ратифікована постановою Верховної Ради від 27.02.1991р. № 789-XII (789-12));
•        Закон України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999р. №651-XIV;
•        Закон України «Про молодіжні та дитячі громадські організації» (Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Конституційного Суду від  13.12.2001р. № 18-рп/2001)
•        Закон України «Про освіту» від 23.05.1991р. № 1060-ХІІ;
•        Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001р. №2402-ІІІ
•        Указ Президента України «Про Національну програму правової освіти населення» від 18.10.2001р. № 992/2001;
•        Національна доктрина розвитку освіти (Затверджено Указом президента України від 17.04.2002 №347/2002);
•        Концепція виховання дітей та молоді в національній системі освіти (Затверджена Колегією Міністерства освіти України 28.02.1996р.);
•        Державної національної програми патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства;
•        Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності;
•        Указ Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні»;
•        Положення про класного керівника навчального закладу загальної середньої освіти;
•        Методичні рекомендації щодо організації виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах (лист МОН України,від 03.07.2001р. № 1/9-247);

•        Програма «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів в загальноосвітніх навчальних закладах України».

Немає коментарів:

Дописати коментар