Виявлення передового педагогічного досвіду...

ТЕХНОЛОГІЯ ВИЯВЛЕННЯ ППД:

- виявлення досвіду і оцінка його як передового;

- вивчення, поетапне узагальнення і опис;

- поширення та впровадження.

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТА З ВИЯВЛЕННЯ ППД

Школа_________________________________

Автор(група авторів) досвіду_________________

Рік народження,стаж роботи,предмет_________

Тема досвіду _______

Суть досвіду (коротка анотація творчих знахідок вчителя)______

Вид досвіду (дослідницький  раціоналізаторський, зразковий),___

Хто представляє досвід (директор, заступник директора з навчально-виховної

роботи, голова МО, колектив вчителів тощо)______

Дата "____" _____20__р.

Директор_____

Картка заповнюється в двох екземплярах, один з яких залишається в школі, другий надсилається в районний відділ освіти (методкабінет) Ці картки дають змогу створити "інформаційні банки"  ідей ППД, картотек.


УМОВИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ППД:

- наявність добре підготовлених, творчо працюючих керівників шкіл і наукового консультанта;

- вибір суспільно значимої для школи і посильної для педагогічного колективу теми;

- чіткість і ясність мети і завдань творчого пошуку для всього колективу і кожного педагога;

- обґрунтований розподіл і кооперація праці;

- відповідна наукова і практична підготовка вчителів, озброєння їх теорією і методами творчого пошуку;

- створення в педагогічному колективі творчого настрою, здорового морально-психічного клімату, сприятливих матеріально-технічних, санітарно-гігієнічних умов праці.


Немає коментарів:

Дописати коментар