Законодавча скарбничка

              ЗАКОНОДАВЧА СКАРБНИЧКА
                        ДИРЕКТОРА ШКОЛИ

                              ЗАКОНИ УКРАЇНИ:
 • -         Закон України «Про освіту»
 • -         Закон «Про загальну середню освіту»
 • -         Закон України «Про охорону праці»
 • -         Кодекс законів про працю
 • -         Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»
 • -         Закон України «Про відпустки»
 • -         Закон України «Про оплату праці»
 • -         Закон України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально – виховного процесу»


             ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНІ  АКТИ У СФЕРІ ОСВІТИ
 • -         Національна доктрина розвитку освіти
 • -         Національна стратегія розвитку освіти
 • -         Державний стандарт початкової загальної освіти
 • -         Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти
 • -         Конвенція про права дитини
 • -         Основні орієнтири виховання учнів 1 – 11 кл. загальноосвітніх навчальних закладів
 • -         Концепція профільного навчання у старшій школі
 • -         Галузева концепція розвитку неперервної педагогічної освіти
 • -         Педагогічна конституція Європи

   
                    ПОЛОЖЕННЯ, ЯКІ РЕГЛАМЕНТУЮТЬ РОБОТУ 
                                         ЗАКЛАДУ
 • -         Типове положення про атестацію педагогічних працівників
 • -         Положення про ДПА
 • -         Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні»
 • -   Положення про похвальний лист «За високі досягнення у навчанні» та похвальну грамоту «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів
 • -         Положення про раду загальноосвітнього закладу
 • -  Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітньому навчальному закладі
 • -         Положення про бібліотеку ЗНЗ МО України
 • -   Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси – захисти з навчальних предметів, конкурси – захисти науково – дослідних робіт
 • -         Положення про КК навчальних закладів системи загальної середньої освіти
 • -   Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів
 • -         Положення про порядок наймання та звільнення педагогічних та науково – педагогічних працівників закладів освіти, що є у державній власності
 • -         Положення про шкільну психолого – медико – педагогічну комісію
 • -         Порядок державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів
 • -      Положення про навчальні майстерні загальноосвітнього навчального закладу
 • -  Положення про кабінет інформатики та інформаційно – комунікаційних технологій навчання ЗНЗ
 • -         Положення про навчальні кабінети ЗНЗ
 • -         Положення про навчальні кабінети з природничо – математичних предметів
 • -  Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх закладах
 • -         Положення про психологічну службу
 • -         Положення про екстернат ЗНЗ
 • -         Положення про порядок замовлень, видачі та обліку документів про освіту державного зразка
 • -   Положення про медико – педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів в ЗНЗ
 • -         Положення про Всеукраїнський конкурс «Учитель року»
 • -         Положення про МАН учнівської молоді
 • -         Положення про ГПД
 • -         Положення про куточок живої природи
 • -  Положення про музей при закладі освіти системи Міністерства освіти України
 • -         Положення про національну систему рейтингового оцінювання ЗНЗ
 • -         Положення про вечірню (змінну)школу  


                      ІНСТРУКТИВНО - МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
 • -         Порядок закінчення навчального року та проведення ДПА
 • -         Про навчальні плани ЗНЗ та структуру навчального року
 • -         Методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальному закладі в____н.р.
 • -         Перелік навчальних програм, підручників та навчально – методичних посібників, рекомендованих у______н.р.
 • -         Методичні рекомендації з організації та проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року»
 • -         Типові навчальні плани початкової школи
 • -         Типові навчальні плани ЗНЗ ІІ ступеня
 • -         Типові навчальні плани ЗНЗ 12 – річної школи
 • -         Навчальні програми для 5- 9 класів ЗНЗ (з новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти)
 • -         Типова інструкція з діловодства у ЗНЗ усіх типів і форм власності
 • -         Інструкція з обліку дітей і підлітків шкільного віку
 • -         Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників
 • -         Рекомендації щодо організації навчально – виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики
 • -         Про протокол проведення державної підсумкової  атестації та форму звітності
 • -         Інструкція щодо ведення класних журналів у 1-4  класах
 • -         Інструкція з ведення класних журналів учнів 5-11 класів ЗНЗ
 • -         Інструкція про переведення та випуск учнів навчального закладу
 • -         Державна статистична звітність за формою ЗНЗ-1
 • -         Про обсяг і характер домашніх завдань для учнів початкової школи
 • -         Нормативи наповнюваності груп, класів навчального закладу
 • -         Правила проведення туристських подорожей з учнівської та студентською молоддю України
 • -         Рекомендація щодо порядку використання державної символіки в навчальному закладі України
 • -         Про організацію навчання учнів 1 класу на базі дошкільного навчального закладу
 • -         Про печатки, штампи і вивіски ЗНЗ
 • -         Методичні рекомендації щодо організації виховної роботи в ЗНЗ
 • -         Інструкція про службові відрядження
 • -         Інструкція про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної  культури
 • -         Порядок здійснення медичного обслуговування учнів ЗНЗ
 • -         Про удосконалення медичного обслуговування учнів ЗНЗ
 • -         Типові Правила внутрішнього розпорядку для працівників державних виховних закладів України.
 • -         Критерії системи рейтингового оцінювання діяльності ЗНЗ
 • -         Методичні рекомендації щодо створення освітніх округів
 • -       Інструкція про переведення і випуск учнів (вихованців) навчального закладу системи загальної середньої освіти
 •    Типова Програма комплексної перевірки ЗНЗ державною інспекцією навчального закладу України
 • -         Орієнтовні вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів
 • -         Про використання навчальної літератури у ЗНЗПро застосування Типового положення про атестацію педагогічних працівників
 • -         Інструкція про звільнення від проходження ДПА учнів
 • -         Порядок організації інклюзивного навчання у ЗНЗ
 • -     Щодо одержання документів про освіту учнями з особливими потребами ЗНЗ
 • -    Про затвердження критеріїв системи рейтингового оцінювання діяльності ЗНЗ
 • -         Орієнтовні критерії оцінювання діяльності ЗНЗ
 • -         Порядок державного інспектування навчальних закладів
 • -         Програма здійснення внутрішнього контролю у ЗНЗ


              ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЯ В НАВЧАЛЬНОМУ
                                                           ЗАКЛАДІ
 • -         Підготовка ЗНЗ до нового навчального року з питань ОП, БЖ
 • -         Положення про організацію роботи з ОП учасників навчально – виховного процесу в установах і навчальних закладах
 • -         Державні санітарні правила і норми влаштування,  утримання ЗНЗ в організації навчально – виховного процесу
 • -         Типове Положення про комісію з питань ОП підприємства
 • -         Положення про розробку інструкцій з ОП
 • -         Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту
 • -         Тимчасове Положення про службу ОП, БЖ навчального закладу
 • -         Типове Положення про службу ОП
 • -         Правила безпечної експлуатації електроустановок
 • -         Правила пожежної безпеки України
 • -         Типове Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань ОП
 • -         Правила безпеки систем газопостачання України
 • -         Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів про ОП, що діють на підприємстві
 • -         Правила безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в ЗНЗ
 • -         Правила безпеки під час навчання в кабінеті інформатики навчального закладу
 • -  Правила безпеки під час проведення навчально – виховного процесу у кабінетах (лабораторіях) фізики
 • -         Правила безпеки під час навчально – виховного процесу з біології в ЗНЗ
 • -  Правила безпеки під час проведення занять з допризивної підготовки в загальноосвітніх, професійно – технічних навчальних закладах
 • -   Правила безпеки під час проведення занять в навчально – виробничих майстернях
 • -         Інструктивно – методичні матеріали «Безпечне проведення занять у кабінеті природничо – математичного напрямку ЗНЗ»
 • -         Положення про безпечну експлуатацію будівель і  споруд
 • -         Правила обстежень, оцінки технічного стану будівель і споруд
 • -         Інструкція по обліку та порядку ведення особових медичних книжок
 • -         Правила проведення обовязкових профілактичних медичних оглядів


                 ФІНАНСОВО – ГОСПОДАРЧІ ДОКУМЕНТИ У ШКОЛІ
 • -         Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівникам освіти
 • -         Типова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ
 • -         Типові штатні нормативи ЗНЗ
 • -         Про організацію та порядок оплати праці за заміну тимчасово відсутніх учителів
 • -         Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем та тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти
 • -         Інструкція по інвентаризації
 • -         Інструкція про порядок заповнення листка непрацездатності    

Немає коментарів:

Дописати коментар