Теорія передового педагогічного досвіду...


        В розбудові сучасної школи актуальним є питання розробки та вдосконалення способів педагогічної діяльності, які б забезпечили якісно новий рівень навчальної і виховної роботи в школі. Для цього слід вивчати,узагальнювати та впроваджувати в практику роботи школи ППД, якісно пристосувавши його до конкретних умов, особливостей учнів,колективу, творчо доповнивши та вдосконаливши його. Сформувати, набути досвіду можна лише в результаті практичної діяльності, пошуку.

   Практика - це діяльність, в процесі якої людина взаємодіє з навколишнім світом, змінюючи його і змінюючись з ним.

        Досвід-результат практичної діяльності,набуття знань,умінь,навичок.

        ППД - це сукупність знань,умінь,навичок,здобутих в процесі навчально-виховного процесу шляхом використання оригінальних форм,методів,прийомів,засобів навчання та виховання,нових навчально-виховних систем або вже відомих на основі їх вдосконалення. Отже, ППД - це результат творчих пошуків педагогів, в якому зливаються воєдино творче, новаторське і в той же час традиційне начало.

Види ППД:

1.За обсягом теми:

- Комплексний (охоплює значну кількість питань роботи вчителя чи колективу);

- Локальний ( відбиває одне або кілька взаємопов'язаних питань);

2. 3а кількістю авторів:

- Індивідуальний;

- Колективний;

3. За характером новизни:

- Новаторський (дослідницький,раціоналізаторський);

- Зразковий Новаторському досвіду властиві оригінальність, новизна. Він може носити дослідницький(експериментальний) характер, або ж раціоналізаторський,що передбачає вдосконалення відомих форм,методів,засобів навчання і виховання на основі їх творчого використання.

   Зразковий досвід - це сумлінна діяльність вчителя,який уміло використовує досягнення педагогічної науки, методичні рекомендації вчених, методистів, досвід інших педагогів і на основі цього його навчально-виховна робота є зразком для інших.

   Носіїв ППД називають передовими вчителями. .В результаті вивчення та впровадження ППД вчитель набуває Педагогічної майстерності. Передовий вчитель має науково-педагогічне мислення, вміє аналізувати виховні явища простежувати результати впливу педагогічних взаємодій, співвідносити педагогічну дію з цілями і результатами навчання й виховання;відмовитись від стереотипів і шаблонів,використовуючи ідеї в практичному і творчому пошуку, виявляти мислительську гнучкість і оперативність.

КРИТЕРІЇ ППД:

- висока результативність навчання й вихованості учнів;

- високі показники успішності (глибина і міцність знань,освіченість,культура/яку вчитель формує в учнів;

- економічність, оптимальність засобів і сил, витрачених на досягнення результатів;

- стійкість і системність успіхів навчально-виховної роботи;

- актуальність і соціальна значущість досвіду;

- новизна і прогресивність

- від наукового відкриття до раціоналізації методів навчання і виховання.

Немає коментарів:

Дописати коментар