Опис педагогічного досвіду


Педагогічний досвід вчителя
ГоянОльгиМиколаївни
Вчитель вищої категорії, звання «старший вчитель»
Я працюю над проблемою «Гуманізація навчально-виховного процесу шляхом впровадження здоровозберігаючих технологій».
Ця проблема, на мою думку, є найбільш актуальною, так як останнім часом спостерігається тенденція до різкого зниження здоров’я учнів, стану розвитку їх психічних та інтелектуальних здібностей. Дітям стало важко вчитися через тяжкий екологічний стан, нераціональне харчування, перевантаження навчальним матеріалом, недостатня рухлива активність, комп’ютероманія. Звідси – спад мотивації навчання, пізнавальних інтересів, депресивний стан, апатія, агресія, гіперактивність, що тільки поглиблює зовнішні і внутрішні конфлікти, призводить до неспроможності учня вчитися, знижує його соціальний стан, руйнує його здоров’я.
Сьогодні учневі важко вивчити вірша, запам’ятати таблицю, розв’язати задачу, скласти твір, каліграфічно писати, думати, аналізувати, порівнювати, встановлювати зв’язки. Це свідчить про низький розвиток пам'яті, мислення, фантазії, уяви, дрібної моторики руки на фоні погіршення генетичної ситуації та дошкільної підготовки дитини.
Отож вся робота з дітьми повинна базуватися на гуманно-особистісному підході до кожної дитини, що дозволить підвищити інтерес до навчання, розвивати інтелектуальні здібності, зберігати та зміцнювати здоров’я дітей, облагороджувати душу та серце дитини.
Для розв’язку поставлених завдань, я постійно працюю над самоосвітою, вивчаю та впроваджую ППД видатних педагогів, постійно генерую психолого-педагогічні ідеї, виносю їх для обговорення, вивчення та впровадження в практику роботи своїм колегам на МР, психолого-педагогічних семінарах, проблемних семінарах, МО, ПР, методичних нарадах.
Мною розроблено і впроваджено в практику роботи ряд авторських шкільних програм, таких як «Здоров’я», «Вчись вчитися», «Обдарована дитина», зараз працюю над розробкою програми «Дошкілля - школа», «Родинне виховання». Під час впровадження даних програм в моїй роботі вчителя виробилася своя авторська альтернативна методика (технологія)заснована на гуманно-особистісному підході до поганої дитини та зміцнення її здоров’я.
В основі цієї технології лежить мотив, інтерес, творча діяльність, результат (заохочення).
Цілі технології: пробудити інтерес, зробивши процес навчання цікавим, особистісно-зорієнтованим на кожну дитину, застосовуючи здоров’язберігаючі технології, покликані розвивати дитині здібності, психологічні функції, зберігати, відновлювати здоров’я в процесі навчання та позашкільній діяльності.
З цією метою було створено клуб інтелектуальних ігор «Мудрагель» (молодші класи) та «Ерудит» (старші класи). Ерудити постійно приймають участь як в школі, так і позашкільних інтелектуальних іграх. Так, щороку члени клубу беруть участь в синхронному турнірі інтелектуальних ігор, організованому Кіровоградською лігою інтелектуальних ігор, приймають участь у різноманітних турнірах: «Що? Де? Коли?», «Брейн-ринг» тощо. Також постійно проводяться різноманітні інтелектуальні конкурси серед учнів.
Так як гра є основним видом діяльності дитини молодшого шкільного віку, то вона присутня на всіх уроках вчительки та в позашкільних заходах.
Так на уроках образотворчого мистецтва діти в процесі роботи складають вірші, казки, оповідання до своїх малюнків, впровадження досвіду В.Сухомлинського, мною створено на базі початкової школи самвидав «Перлинка», часто приводжу «Уроки мислення в природі», які якнайкраще допомагають будити уяву, фантазію, мислення, розвивати мислення, пробуджують творчість.
З цією ж метою застосовується і театральне мистецтво: діти розігрують складені самостійно казки, оповідання, читають вірші.
Для активізації навчальної діяльності на уроках використовується багато інтерактивних методів, таких як: коло ідей, акваріум, метод "Прес”, займи позицію, навчаючи-учись, мікрофон, незакінчені речення, мозковий штурм, аналіз дилеми (проблеми), мозаїка, розігрування ситуації в ролях (рольова гра, імітація), правила дискусії (культура ведення дискусії), ток-шоу, акваріум, асоціативний кущ, сенкан, «експертні» групи, «домашні» групи, суд від свого імені.
В арсеналі роботи вчителя, як традиційні так і нестандартні уроки  як: урок гра, урок-казка, урок тренінг, урок-суд, урок-концерт, урок-зустріч тощо.
Поряд з цим впроваджуються інформаційні технології, аудіо, відео.
Широко впроваджую досвід видатного педагога Ш.О.Амонашвілі, що базується на гуманно-особистісній технології навчання молодших школярів, стратегічними цілями якої є:
- становлення, розвиток і виховання в дитині шляхетної людини через розкриття її особистісних якостей.
- облагородження душі і серця дитини.
- розвиток і становлення пізнавальних сил дитини.
- забезпечення умов для опанування учнями розширеного та поглибленого обсягу знань та умінь.
- прагнення до ідеалу виховання – самовиховання.
В цій технології реалізуються всі положення особистісного підходу педагогіки співробітництва. Тому в спілкуванні вчителя з дітьми завжди присутня довіра, гарний мікроклімат, духовна єдність вчителя та учнів. Ця єдність передбачає суперечки, вміння ставити запитання, вміння оцінювати старання і результати роботи один одного.
Завдяки такій співпраці та взаємодопомозі в учнів розвивається своєрідна соціально-залежна самостійність.
Широко використовую в своїй роботі і технологію «критичного мислення», досвід С.Логачевської, впроваджуючи її принципи диференційованого особистісно-зорієнтованого, гуманного підходу до дитини.
Всі ці методики вже є здоров’язберігаючі, так як націлені на розвиток індивідуальних творчих здібностей, пізнавальних інтересів, толерантності, соціального статусу в колективі.
Дитина в таких умовах може вчитися в міру своїх можливостей, вона знає, що її люблять, з нею рахуються, їй допоможуть, якщо буде потрібно. Для неї однокласники та вчитель друзі. А це сприяє збереженню всіх складових здоров’я – психічного, фізичного, духовного та соціального.
З цією метою впровадила в практику роботи школи такі здоров’язберігаючі прийоми, методи, які стали вже «традиційними».
«Ранкові зустрічі», Дні здоров’я, музичні перерви: рухливі (спортивні ігри), музичні, статичні (гра в шахи, шашки, перегляд відео), фізкультпаузи, фізкультхвилинки, навчання в русі, гімнастика, фізичні вправи, масаж (обличчя, рук, активних точок), руханки.
Працюю над впровадженням народних звичаїв, традицій (свято «Козацькі забави», «Масляної», народні ігри та забави).
 Школа стає для дитини «Школою радості»!
Я, як вчитель та успішний керівник, веду активну роботу з формуванням навичок ЗСЖ в навчальному закладі, зокрема бере участь в проведені тижнів здоров’я, профілактика шкідливих звичок, проводить колективно творчі справи (КТС), вікторини, анкетування, готує команду в ДЮЦ для участі в районному змаганнях «Юних рятівників».
Також мною було організовано створення дитячої організації «Козачата» для учнів молодших класів та старших класів, як розвиток учнівського самоврядування та соціального становлення дитини в суспільстві, визначення її місця в колективі, розвиток лідерських якостей та підготовка до дорослого життя.

Немає коментарів:

Дописати коментар