Управлінські ідеїСАЛОН УПРАВЛІНСЬКИХ ІДЕЙ

         
       Запрошую Вас до салону управлінських ідей! Я рада вітати всіх в своїй творчій лабораторії. Прошу Вас зануритись у внутрішній світ живого організму, який живе, діє, радіє, засмучується, творить, взаємодіє… І цей організм- Плетеноташлицька ЗШ І-ІІІст. Я довго думала, як би я назвала цей організм: Школа Радості? Мрій? Здоров'я? Надій? Щастя? Але мені хотілось, щоб всі ці поняття об’єднались, трансформувались в одне ціле, в таку собі сферу, в якій би кожен елемент цього організму почувався б комфортно. І я назвала її Школою Успіху. Тому що тільки йдучи через перешкоди, шукаючи шляхи їх подолання, досліджуючи, шукаючи відповіді на сотні чому? як? навіщо?, падаючи і піднімаючись, отримуючи при цьому неоціненний життєвий досвід і відчуваючи гармонію в собі, в оточенні, в природі, починаєш розуміти, що ти досяг своєї вершини успіху, тобто виконав свою програму, заради якої прийшов у цей світ. А частиною програми керівника є- піднімаючись на вершину- вести за собою інших. І тільки успіх кожного, хто піднявся з тобою, буде свідченням твого успішного виконання своєї життєвої місії.

        При цьому під словом «успіх» я вбачаю формування здатності до самовдосконаленості, саморозвитку, уміння орієнтуватися, вистояти в калейдоскопі постійно змінювальних подій в суспільстві, науці, освіті, уміння не виживати, а повноцінно жити, не втрачаючи при цьому найвищих людських цінностей: щастя, здоров'я, любові, надії, віри. Адже, кожен вчитель, якому ми допомогли стати успішним, буде намагатися зробити такими своїх учнів- саме в цьому і є наша місія.

                     Основною умовою для досягнення успіху є наявність здоров'я. Ось саме тому наш колектив і виділив цей напрямок роботи як пріоритетним, розпочавши роботу над науково- методичною проблемою школи, яка звучить так: «Гуманізація навчально – виховного процесу шляхом впровадження здоров'язберігаючих технологій.

                            Робота над проблемою мала такі етапи:

І етап- Інформаційно- діагностичний

ІІ етап- Практичний- пактична робота колективу щодо втілення в практику роботи матеріалів проблемної теми

ІІІ етап- Творчий- розвиток педагогічної творчості в аспекті проблемної теми

ІV етап- Результативний- реальність результатів, досягнутих у процесі роботи над методичною проблемою

V етап- Підсумковий- підведення підсумків роботи 

          За Сухомлинським В.О.: одна з необхідних умов ефективної реалізації методичної роботи – активна творча діяльність всього колективу й створення дослідницько – пошукової атмосфери, що панує в ньому. Керує науково – методичною роботою методична рада малого наукового товариства ШАНс (шкільної академії наук), яка визначає актуальну проблему роботи закладу, проводить діагностично – інформаційну роботу, проводить педагогічні читання, виставки, консультації, веде спостереження за впровадженням колективних та авторських ідей, виявляє і узагальнює найкращий педагогічний досвід, розробляє рекомендації з питань впровадження в практику роботи школи нових досягнень, оформляє результати ППД з дослідницької проблеми.

            Значне місце в методичній роботі школи займає наукова організація педагогічної праці (НОПП)

НОПП- це система здійснення науково обґрунтованих заходів, спрямованих на систематичне вдосконалення педагогічної праці і її умов, тобто на забезпечення максимальної ефективності навчання і виховання учнів при раціональному використанні часу, сил, засобів як педагога так і учнів. Отже, НОПП сама по собі вже є здоров'язбережною управлінською технологією, яка створює і доцільно використовує сприятливі умови праці і відпочинку, максимально піклуючись тим самим про здоров'я та всебічний розвиток всіх учасників трудового процесу. Адже, формування ППД, підтримка в цьому кожного педагога, створення ситуації успіху – одне з пріоритетних завдань управлінської діяльності в школі, що сприяє створенню позитивного іміджу школи, педагогів, покращення рівня навчально – виховного процесу, результативності роботи школи та окремих педагогів, розвитку їх креативності, педагогічної майстерності, формування сприятливого мікроклімату та позитивної творчої мотивації. 

            

Немає коментарів:

Дописати коментар