ОП в школі

ОХОРОНА ПРАЦІ В ШКОЛІ

                                       НОРМАТИВНО  - ПРАВОВА БАЗА
 • -         Закон України «Про освіту»
 • -         Закон  України «Про охорону праці»
 • -         Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»
 • -         Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»
 • -         Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»
 • -         Закон України «Про загальнообовязкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності»
 • -         Закон України «Про колективні договори і угоди»
 • -         Постанова КМУ від30.11.2011 №1232 «Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві»
 • -         Постанова КМУ від 27.06.2003 №994 «Про затвердження переліку заходів тат засобів з ОП, витрати на здійснення і придбання яких включаються до витрат»
 • -         Постанова КМУ від 23.05.2001 №559 «Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок»
 • -         Постанова КМУ від 22.03.2001 «Про  затвердження Порядку розслідування  та обліку нещасних випадків невиробничого характеру»
 • -         Постанова КМУ від 21.02.2001 №163 «Про затвердження Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня»
 • -         Постанова КМУ від 17.11.11997 №1290 «Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими та важкими умовами праці та за особливий характер праці»
 • -         Постанова КМУ від 01.08.1992  №442 «Про Порядок проведення робочих місць за умовами праці»
 • -         Кодекс ЦЗ України
 • -         Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд
 • -         Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом та іншими засобами індивідуального захисту
 • -         Положення про розробку інструкцій з ОП
 • -         Правила ОП під час виконання робіт на висоті
 • -         Наказ Державного комітету України по нагляду за ОП від 15. 11. 2011 №225 «Про затвердження Типового положення про службу ОП»
 • -         Наказ Державного комітету України по нагляду за ОП від 01.10.1997 № 254 «Про затвердження Правил безпеки систем водопостачання України»
 • -         Наказ МОН України від 18.04.2006 №304 «Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань ОП в закладах, установах, організаціях, підпорядкованих МОНУ
 • -         Наказ МОН від 31.01.2001№616 « Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально – виховного процесу в навчальних закладах»
 • -         Наказ МОН  від 01.08.2001 №563 «Про затвердження Положення про організацію роботи з ОП учасників навчально – виховного процесу в установах і навчальних закладах»
 • -         Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.1008 №4 «Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів»
 • -         Наказ МНС України від 12.12.2012 №1398 «Про затвердження Правил ОП для працівників бібліотек» 

Немає коментарів:

Дописати коментар