Педагогічні ідеї В. Сухомлинського в практиці роботи школи...


      Василь Сухомлинський - геній сучасної педагогічної науки, його передові педагогічні ідеї - невичерпна скарбниця вчительської та народної педагогіки,це дотик до ніжної дитячої душі, це формування людяності, доброти, чесності, прищеплення любові до праці та бажання вчитися. Його творча спадщина, новітні педагогічні ідеї є актуальними і в сучасній педагогіці і відомі не лише в Україні, а й далеко за її межами. Праці видатного педагога видано 53 мовами світу загальним тиражем понад 15 мільйонів примірників.

                        В чому ж актуальність ідей великого педагога ?

                  Однією з найболючіших проблем сучасного українського суспільства є втрата духовних цінностей, моральне падіння людей і зокрема молоді. Криза духовності зумовлена, на думку науковців, невідповідністю між проповідуваними ідеалами і реальною дійсністю. «Відчуження особи від моралі в даному випадку проявляється в тому, що моральні взаємовідносини між людьми носять чисто діловий, комерційний характер, який позбавлений справжнього людського, гуманістичного змісту. Відчужені люди у відчуженому світі.»(1, с. 36).

                      У дослідженнях І. Беха знаходимо його трактування причин втрати системи традиційних цінностей сучасного українського суспільства. Серед них: знищення структур виховного простору(дитячих організацій та самодіяльних об'єднань), безвідповідальне, споживацьке ставлення до дітей батьків(одягнути, нагодувати), низький рівень державної підтримки молодого покоління, відсутність ефективної системи виховання моральних норм. Звідси-зростання цинізму, жорстокості , егоїзму, грубості.

                    Нинішні ціннісні пріоритети мають пов'язуватись з гуманістичною перебудовою всіх сфер життя суспільства. Пріорітетним напрямком виховної роботи з дітьми та молоддю повинно стати виховання в них людяності. «Людяність- це джерело, мета і критерій істинності гуманістичного світогляду. Йдеться про особистісну якість людини, що має проявлятися у відповідальності за себе перед своєю совістю, у прагненні допомогти, а не нашкодити іншій людині, у свідомому виконанні обов'язку збереження людського життя і природи, яка залучається людством у свою життєдіяльність»(2. ст.21)


                      Виховні ідеї В. Сухомлинського наскрізь пронизані проблемою формування людяності, моральних принципів, духовних цінностей, розвитку талановитості, неповторності кожної дитини з включенням соціального та природного середовища в сферу педагогічних впливів на дитину через слово вчителя як провідного засобу впливу на особистість, відмову від колективних засобів впливу.....

Немає коментарів:

Дописати коментар