Програма "Здоров'я"

   ПРОГРАМА «ЗДОРОВ'Я»
КРЕДО: «Даючи знання – не відбирай здоров'я»

ЗАВДАННЯ ШКОЛИ ЗДОРОВ'Я:
-        Виконання режиму праці і відпочинку;
-        Рекомендації з раціонального харчування;
-        Використання здоров'язбережних технологій;
-        Забезпечення зниження додаткового навчального навантаження(розумова перевтома,емоційне навантаження, стреси, хворобливість);
-        Реалізація активних оздоровчих заходів.


КООРДИНАЦІЙНА РАДА З ПИТАНЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗДОРОВ'ЯЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ:
Директор – головний координатор;
Заступник директора – відповідальний за охорону життя в закладі;
Медпрацівник – відповідальний за медичне обслуговування, інформаційно – профілактичну роботу;
Заступник директора з матеріально – технічної частини – відповідальний за охорону життя та праці в закладі.

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ:
1.Розробка науково – методичних організаційних основ моніторингу стану здоров'я учнів.
2.Інформаційна та профілактична робота щодо збереження та зміцнення здоров'я.
3.Переоснащення матеріально – технічної бази школи: спортивної, фізкультурно – оздоровчої, медико – педагогічної структур.
4.Створення системи оздоровлення учнів та персоналу.
5.Визначення найпріорітетнішим напрямком роботи школи – охорона здоров'я та безпека життя учнів.
6.Створення адаптивного навчального середовища.
7.Взаємодія всіх учасників навчально- виховного процесу щодо збереження здоров'я дитини.
8.Реалізація варіативних соціально – освітніх програм, спрямованих на формування цінностей здорового способу життя.
9.Внесення змін в зміст методичної роботи, підвищення кваліфікації вчителів у питаннях збереження здоров'я дитини.
10.Підвищення ролі фізичної культури у збереженні здоров'я та розвитку дитини.
11.Дотримання санітарно – гігієнічних вимог, поліпшення харчування учнів.
12.Забезпечення медичного обслуговування, впровадження валеологізації навчально – виховного процесу, профілактика захворювань,попередження розповсюдження шкідливих звичок.
13.Медико – педагогічна підтримка дітям з обмеженими можливостями.

       ПРІОРІТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ:
1.Організаційно – педагогічний та спортивно – оздоровчий :
- зміцнення матеріально – технічної бази для проведення спортивно – масової та оздоровчої роботи;
- створення арт – класу для проведення психологічної розгрузки та арт – терапії;
- розширення мережі спортивних гуртків та секцій;
-  створення та організація роботи тренажерного та атлетичного залу;
- впровадження здоров'язберігаючого режиму: ранкова зарядка, рухливі перерви, ігри, арттерапевтичні перерви, ранкові зустрічі;
-  проведення «зелених» уроків та уроків довкілля;
- проведення масових заходів:Днів та Тижнів Здоров'я, спортивно – масових міроприємств, змагань, конкурсів, тематичних класних годин, зустрічей, ранків з метою популяризації здорового способу життя;
- організація туристсько – краєзнавчої роботи;
- популяризація спортивних досягнень учнів школи;
- корекційна робота на уроках фізичної культури та контроль за станом фізичного навантаження учнів;
- залучення батьків учнів до участі у спортивно – масових заходах.

2.Психологічний напрямок:
- діагностика розвитку пізнавальних процесів,визначення рівня розвитку психічних функцій;
- психолого – корекційна робота;
 - впровадження здоров'язберігаючих технологій в навчально – виховному процесі;
- формування позитивного мікроклімату в колективі;
- діагностика адаптації учнів до навчання в школі.
3.Санітарно – гігієнічний напрямок:
- дотримання санітарно – гігієнічних вимог і норм;
- створення оптимального режиму роботи школи, спрямованого на формування засад здорового способу життя;
- проведення моніторингу та аналізу стану здоров'я учнів;
 - приведення у відповідність санітарно – гігієнічних вимог до освітлення, меблів, вологого прибирання;
-  профілактика перевантаження;
- укомплектування медичного кабінету необхідним обладнанням та медикаментами.
4.Профілактичний напрямок:
 - робота з батьками з профілактики втрати здоров'я учнів;
- навчання учнів способів збереження, зміцнення та відновлення здоров'я;
- створення умов для безпеки життя в навчальному закладі.
                  Очікувані результати:

   Формування пріорітетного відношення до здоров'я як до найвищої цінності людського життя та навичок збереження, зміцнення та відновлення здоров'я. 

Немає коментарів:

Дописати коментар