Класифікація інноваційних педсистем....

Класифікація 
інноваційних педагогічних технологій,методик,систем
                    І.Педагогічні технології на основі особистісної орієнтації педагогічного процесу
1.Гуманно – особистісна технологія Ш.Амонашвілі
2.Система Є.Ільїна: викладання літератури як предмета, що формує  людину
3.Авторська школа самовизначення (А.Тубельський )
4.Адаптивна система навчання (А.Границька)
5. «Азімут» - особистісно зорієнтована технологія гнучкої диференціації освітнього процесу
                     ІІ.Педагогічні  технології на основі активізації , інтенсифікації діяльності учнів
1.Технологія розвивальних ігор(Б.Нікітін)
2.Проблемне навчання
3.Технологія комунікативного навчання іншомовної культури(Є.Пассов
4.Технологія інтенсифікації навчання на основі схемних та знакових моделей навчального матеріалу(В.Шаталов)
5.Навчання англійської мови з використанням зорових опор
6.Критичне мислення
                     ІІІ.Педагогічні технології на основі ефективності управління та організації навчального процесу
1.Технологія С.Лисенкової : перспективно – випереджальне навчання з використанням опорних схем  під час коментованого управління
2.Технології рівневої диференціації:
     - внутрішньо класна ( внутрішньопредметна ) диференціація (М.Гузик)
     - змішана диференціація (модель зведених груп)
     - рівнева диференціація навчання на основі обов’язкових результатів(В.Фірсов)
     - культуровиховна технологія диференціації навчання за інтересами дітей(І.Закатова)
      - диференціація навчання молодших школярів за С.Логачевською
      - технологія повного засвоєння матеріалу
      - технологія повного засвоєння( естонський варіант- П.Крейтсберг,Є.Корль)
       - рейтингова технологія навчання
3.Технологія індивідуалізації навчання (Унге Унт, А.Границька,В.Шадриков)
4.Технологія програмованого навчання (за В.Беспалько)
5.Інтерактивні технології в навчанні гуманітарних дисциплін (Є.Пометун, Т.Ремех)
6.Дебати як різновид діалогового навчання (І.Пескар)
7. Колективний спосіб навчання (КСН) (А.Ривін, В.Дьяченко)
8.Семестрово- залікова форма організації навчально – виховного процесу( С.Подмазін)
9.Педагогічні технології на основі системи ефективних уроків (А.Окунь)
10.Поліекранна технологія навчання
                          VI.Педагогічні технології на основі дидактичного удосконалення і реконструювання матеріалу
1. «Екологія й діалектика» (Л.Тарасов)
2. «Діалог культур»( В.Біблер, С.Курганов)
3.Укрупнення дидактичних одиниць (УДО) (П.Ерднієв)
4.Реалізація теорії поетапного формування розумових дій (М.Волович)
5. «Перші кроки» , «Крок за кроком» (міжнародна програма)
                           V.Окремі предметні педагогічні технології
1.Технологія раннього й інтенсивного навчання грамоти(М.Зайцев)
2.Навчання математики:
      - розв’язування задач (Р.Хазанкін)
      - на основі вертикального навчання (Р.Хазанкін)
      - з оптимальним поєднанням  фронтальної, індивідуальної, групової форм організації на уроках
      - з використанням ПЕОМ
      - з використанням творчих самостійних робіт (Трістан)
      - за технологією рівневої диференціації (А.Капіносов)
      - за технологією І.Кушнір
3.Навчання фізики:
      -  система поетапного навчання фізики (М.Палтишев)
      - за варіативною технологією (Б.Дехтярьов)
      - за технологією «Занурення» (М.Щетинін)
      - з використанням опорних конспектів (В.Шаталов)
      - з використанням опорних таблиць Є.Копейка)
      - технологія по елементного розв’язання задач з фізики (В.Шейман)
4.Дошкільне виховання:
      - за М.Єфименко
      - за Б.Нікітіним
      -  «Природне виховання» за Л.Блудовою
      - за програмою «Чарівні фарби і чарівні пальчики (Є.Белкіна)
      - за С.Русовою
5.Методика колективних творчих справ (КТС) (І.Іванов)
6. Проблемне навчання іноземних мов
7.Викладання основ інформатики:
      - за І.Жалдак, Н.Морзе, Г.Науменко
      - за В.Кайміном
      - за А.Кушніренко
8. Навчання історії:
      - школи « Анналов» (ІОША)
      - за модульною технологією
      - за технологією Ю.Троїцького
      - «Уроки історії – уроки життя» (за Т.Гончаровою)
      - «Я і Світ» (2- 4кл.) (Є.Пометун,Г.Фрейман)
9. Навчання хімії:
      - за комбінованою системою (М.Гузик0
      - за А.Резнік
      - різнорівневе вивчення хімії з використанням хімічного експерименту напівмікрометодом (С.Сосновська)
10. Навчання музики:
      - за болгарською «Столбицею»(Б.Трічков)
      - за системою Д.Кабалевського
11.Комбінована система організації навчально – виховного процесу під час вивчення біології (М.Гузик)
12.Збільшене структурування навчального матеріалу під час вивчення української і російської мов
13.Вивчення світової літератури з інтеграцією суміжних предметів і видів мистецтв (на основі моделі освіти «Діалектика і екологія» (Л.Тарасов і В.Ільченко)
14.Комп’ютерний навчальний курс «Українська мова. Синтаксис.Пунктуація»
15.Навчання молодших школярів побудови зв’язних висловлювань за методикою Л.Варзацької
16.Трудове виховання за І.Волковим
17.Технологія трудового виховання в сучасній школі за А.Макаренком
18. «Урок + театр» (С.Стеценко)
19.Викладання курсу «Практичне право» з використанням інтегрованих технологій навчання (Є.Пометун, Т.Ремех)
                        VI. Альтернативні технології
1.Вальдорфська технологія (Р.Штайнер)
2.Технологія вільної праці (С.Френе)
3.Технологія ймовірнісної освіти (А.Лобок)
4.Технологія майстерень
                         VII. Природовідповідні технології
1.Природовідповідне виховання грамотності (А.Кушнір)
2.Технологія саморозвитку (М.Монтессорі)
3.Родинно- побутове виховання учнів
4. «Довкілля»
                          VIII.Технології розвивального навчання
1.Система розвивального навчання Л.Занкова
2.Технологія розвивального навчання Д.Ельконіна - В.Давидова
3.Системи розвивального навчання з напрямом на розвиток творчих рис особистості (І.Волков, Г.Альтшуллер, І.Іванов)
4.Модульно – розвивальне навчання
5.Особистісно зорієнтоване розвивальне навчання (І.Якиманська)
6.Технологія саморозвивального навчання (Г.Селевко)
                             IХ.Педагогічні технології авторських шкіл
1.Школа адаптаційної педагогіки (Є.Ямбург, Б.Бройде)
2.Педагогічна система Сахновської школи Черкаської області (А.Захаренко)
3.Педагогічна технологія Саксаганського ліцею
4.Українська національна школа – батьківщина (П.Коношенко)
5.Управління навчально –виховним процесом у школі В.Сухомлинського
6.Управління навчально – виховним процесом з механізмом диференціації навчання в ЗНЗ І-ІІІст.№ 23 м.Кременчука
7.Формування свідомості учителя ноосферної епохи (гімназія № 76 м.Челябінська)
8.Школа інтегрованого мислення (авторська ЗШ №37 м.Полтава)
                               Х.Інші
1.Метод «Ейдетики»
2.Проектна технологія
3.Корекційно – розвивальна робота
4.Кооперативного навчання
5.Методика навчання у русі (О.Дубогай)
6.Технологія проблемного навчання
7.Ігрові технології навчання
8.Технологія колективного способу навчання
9.Технологія розвитку критичного мислення
10.Технологія програмного навчання
11.Технологія інтерактивного навчання
12.Технологія модульного навчання
13.Технологія колективного творчого виховання
14.Технологія традиційного навчання

Немає коментарів:

Дописати коментар